afsmt

CX 50

Портативна компактна ультразвукова система преміум-класу CX50 на базі нової платформи CompactXtreme з використанням запатентованих технологій Philips і гнучкою конфігурацією датчиків для проведення високоякісних досліджень будь-якої складності у різноманітних областях клінічних застосувань (операційні блоки, палати інтенсивної терапії дорослих, дітей та новонароджених, реанімації, пологові відділення, сателітні клініки, виїзні дослідження, тощо).
Ключові переваги:
  • Портативність: монітор 15’’ з високою роздільною здатністю та широким кутом огляду, швидкий запуск сканування, тривала робота від внутрішнього акумулятора та 160 ГБ внутрішньої пам’яті для проведення високоякісних досліджень у будь-якому місці, де це потрібно.
  • Висока діагностична точність: отримання достовірних результати для пацієнтів будь-якої технічної складності.
  • Гнучка конфігурація датчиків для вирішення широкого ряду клінічних задач.
Показати ще
Клінічні зображення

Області застосування

Кардіологічні дослідження дорослих (стрес-ехокардіографія, трансторакальні, черезстравохідні, вроджені вади, періопераційні, інтраопераційні);
Акушерські дослідження (загальні, на ранніх термінах вагітності, фетальна ехокардіографія);
Гінекологічні дослідження (органи малого тазу, фертильність);
Педіатричні дослідження (у тому числі нейросонографія);
Судинні дослідження (у тому числі транскраніальна доплерографія, інтервенційні, сонна артерія);
Дослідження малих органів (молочні залози, тестикулярні органи та ін.), скелетно-м’язової та нервової систем, абдомінальні;
Екстрена медицина (сфокусована абдомінальна сонографія при травмах);
Реґіонарна анестезія та сканування з контрастним підсиленням.


Режими візуалізації

(перераховані тільки основні)

• 2D;
• M-режими;
• Доплери (імпульсно-хвильовий, постійно-хвильовий, спектральний, енергетичний, тканинний, кольоровий та ін.);
• Гармонійна візуалізація тканин THI;
• Контрастна візуалізація;
• Тривимірна візуалізація Freehand 3D;
• Інверсія;
• Порівняння кольорів;
• Подвійний, дуплексний та триплексний режими;
• Масштаб з високою роздільною здатністю;
• Панорамування;
• Трапецієподібна візуалізація;
• Розширений кількісний аналіз QLAB;
• Протоколи Smart Exam.


Датчики

• Кардіологічні (у тому числі для проведення нейросонографії новонароджених, черезстравохідний для інтервенційної кардіології).
• Конвексні (у тому числі внутрішньопорожнинний для акушерських та гінекологічних досліджень).
• Лінійні (у тому числі для реґіонарної анестезії та візуалізації судин під час інтервенційних процедур).


Опції та технології

Технологія PureWave:
Вдосконалена технологія виготовлення п’єзоелементів датчиків з використанням монокристалів високої щільності значно підвищує проникаючу здатність сканування та забезпечує формування деталізованих зображень високої якості навіть для технічно складних пацієнтів.

Технологія SonoCT:
Технологія преміум-класу з клінічно доказаною ефективністю для отримання до 9 зображень під різними кутами огляду та поєднання їх у режимі реального часу у єдине чітке зображення, що забезпечує відмінну диференціацію тканин та придушує практично всі артефакти, що залежать від кута огляду.

Технологія XRES:
Покращена адаптивна технологія обробки зображень для зменшення зернистості, розмитості та придушення завад у зображеннях, завдяки чому вони практично не містять шумів і характеризуються відмінною видимістю структури тканин та різкістю контурів. Спільне використання технологій XRES та SonoCT дозволяє побачити найдрібніші деталі, необхідні для діагностики, та забезпечити високу клінічну точність.

Технологія iScan в режимах 2D та Допплерах:
Інтелектуальна оптимізація якості зображень (досягнення максимальної однорідності та яскравості тканини) натисканням однієї кнопки в режимах 2D та Допплерах (кольоровий, імпульсно-хвильовий, постійно-хвильовий, енергетичний).

Технологія TSI:
Попередні налаштування тканино-специфічної візуалізації для автоматизації досліджень. Робота датчиків автоматично підлаштовується до типу вибраного дослідження, що забезпечує неперевершену якість дослідження з мінімальним регулюванням.

Широкосмуговий цифровий формувач променю:
Система CX50 поєднує в собі широкополосну цифрову технологію формування променю та генерацію широкосмугових сигналів за допомогою датчиків з монокристальною технологією PureWave, що забезпечує можливість отримати та переглянути на екрані повну інформацію про досліджувану тканину до найменших анатомічних деталей.

Протокол для стрес-ехокардіографії:
Кращий метод візуалізації серед неінвазійних методів діагностики ішемічної хвороби серця. Являючись визнаним лідером в області ехокардіографії, компанія Philips веде безперервну науково-дослідну роботу, результатом якої являються інноваційні рішення і принципово нові технології.

Технологія Live 3D TEE (черезстравохідна ехокардіографія):
Підтримується компактним черезстравохідним датчиком X7-2t для проведення високоякісної черезстравохідної 3D-візуалізації в операційній для передопераційного аналізу та післяопераційної оцінки результатів різноманітних процедур, включаючи операції на клапанах.

Розширена діагностична інформація (програмний пакет QLAB):
Оцінка та кількісний аналіз за допомогою модулей програмного пакету QLAB: досліджень у режимі 3D (GI 3DQ), області інтересу (ROI), товщини комплексу інтима-медіа (IMT), руху серця на основі технології спекл-трекінгу (CMQ), деформації міокарду (SQ), візуалізації мікросудин (MVI).

Підтримка стандарту DICOM:
Забезпечується можливість дротової (по Ethernet) та бездротової передачі зображень по протоколу DICOM при підключенні до PACS та за допомогою портативних носіїв (DVD та USB), що розширює гнучкість системи та її інтеграцію з іншим медичним обладнанням.


Хірургічні втручання під контролем УЗД:
Застосування системи CX50 в агіографічних кабінетах та гібридних операційних під час абдомінальних та судинних операцій завдяки спеціальним датчикам для інтервенційних застосувань забезпечує отримання високоякісних зображень у режимі реального часу, підвищує діагностичну точність без нагромадження в операційній великої кількості обладнання та необхідності піддавати пацієнта додатковому опроміненню. Забезпечується можливість інтеграції з діагностичною рентгенівською системою Philips Allura Xper та системами інших виробників.

Налаштування параметрів сканування для скорочення тривалості досліджень:
Система CX50 забезпечує можливість налаштування практично всіх параметрів сканування для окремих зображень, відеозаписів та збереження даних в режимах 2D та доплерів. Налаштування можуть бути скореговані під час або після досліджень, підсилюючи усі необхідні для діагностики деталі, що дозволяє скоротити тривалість досліджень.

Протоколи Smart Exam для скорочення тривалості досліджень на 50%:
Інтуїтивно прості у використанні програмовані інструкції з демонстрацією на екрані, що адаптовані під конкретні типи досліджень, автоматично вводять анотації і створюють протоколи досліджень, забезпечуючи виконання любої клінічної задачі, економію часу, зниження кількість повторюваних дій та підвищення ефективності роботи оператора.