afsmt

Сучасні технології: на шляху вдосконалення ультразвукової діагностики в клінічній практиці

29.07.2021

Нові можливості ультразвукової візуалізації в онкології, кардіології, акушерстві-гінекології

У сучасній клінічній практиці інструментальний метод дослідження грає важливу роль в комплексній діагностиці різних захворювань. За допомогою технологій візуалізації визначається подальша тактика ведення пацієнтів, здійснюються динамічний контроль над захворюванням і особливі хірургічні втручання, а також проводиться скринінг в різних сферах клінічної медицини. Стрімкий розвиток науки та індустрії медичного обладнання, особливо в таких областях, як онкологія, акушерство і гінекологія, гепатологія, підвищують вимоги до точності і продуктивності медичного обладнання.

Технологічний прогрес не стоїть на місці – і лідери індустрії діагностичного обладнання періодично пропонують медичному співтовариству вдосконалені моделі візуалізуючих систем. Одним з провідних світових лідерів на ринку медичної техніки є компанія Philips. Не так багато часу минуло, коли компанія Philips представила широкій професійній аудиторії свою нову універсальну ультразвукову систему преміум-класу EPIQ Elite . Було продемонстровано не тільки широкі технічні можливості даної УЗ-системи, а й перший успішний досвід застовування цієї системи у світі.

Нова універсальна ультразвукова система преміального класу EPIQ Elite дозволяє отримати зображення високої якості як у загальній ультразвукової візуалізації, так і в вузькоспеціалізованих областях (кардіоангіології, акушерстві та гінекології, онкології, травматології, педіатрії). Преміальні діагностичні можливості представлені сучасними технологіями обробки зображень, автоматичною реєстрацією, кількісним аналізом анатомічних структур, а також широким спектром сучасних монокристалічних датчиків, що дозволяють лікарю підвищувати якість діагностики при одночасному скороченні часу дослідження.

Ультразвукова оцінка змін молочних залозУльтразвукова оцінка змін молочних залоз. На окрему увагу заслуговує рак молочної залози (РМЗ), який займає перше місце в структурі онкологічної захворюваності серед жінок. За останні 10 років в цій галузі онкології відбулася істотна зміна діагностичних технологій і сформувалася потужна скринінгова система, завдяки чому вдалося домогтися зниження смертності від захворювання.

Однак методи візуалізації РМЗ продовжують стрімко розвиватися, і одна з нових можливостей представлена у преміальній системі EPIQ Elite у вигляді технології AI Breast, яка являє собою програмне забезпечення, спеціально розроблений матрац з генератором поля для створення карти молочної залози і монокристалічний датчик eL18-4 із вбудованим трекером. Інтегроване рішення Philips AI Breast дозволяє підвищити точність сканування, фіксацію розмірів і розташування, а також динамічне спостереження виявлених множинних утворень молочних залоз.

Нова технологія прискорює і спрощує ультразвукове сканування молочних залоз: час дослідження не перевищує 10 хвилин, а час постпроцесингу займає близько 5 хвилин. Функція додаткового вікна відображає відскановані зони, і тим самим спрощує візуальний контроль під час діагностики. Автоаннотація допомагає визначати точне розташування вогнища в МЗ за умовним циферблатом і відстані до соска. Додана можливість маркування до 20 вогнищ за одне дослідження.

На одному  із міжнародних сателітних симпозіумів лікар УЗД з обласного центру онкології та ядерної медицини Лейхт Тетяна Миколаївна поділилася своїм першим досвідом роботи з AI Breast: «Головна перевага використання даної технології розкривається в ультразвуковому скринінгу новоутворень молочної залози на амбулаторному етапі при масовому обстеженні пацієнтів. Методика спрямована як на первинне виявлення, так і на подальше, що уточнює, дообстеження та моніторинг вогнищ, виявлених в ході первинного дослідження». Тетяна Миколаївна зазначила зручність рішення і високу продуктивність, а також можливість для роботи на ньому молодих фахівців.

Автоматичне об'єднання мультимодальних зображень і навігаціяАвтоматичне об’єднання мультимодальних зображень і навігація. Велику увагу у спеціалістів викликала сучасна функція системи EPIQ Elite, Philips PercuNav. Це технологія суміщення ультразвукового зображення із раніше проведеними дослідженнями КТ, МРТ, ПЕТ-КТ, УЗД з контрастом і автоматичної навігації голки. У деяких моментах ультразвукова діагностика може поступатися іншим інструментальним методам, таким як КТ і МРТ, при візуалізації важкодоступних органів і тканин або невізуалізуючих на УЗД пухлин. Однак поєднання цих зображень в процесі УЗ-дослідження значно підвищує точність діагностики, особливо при вивченні новоутворень (наприклад, печінки або передміхурової залози (ПЗ)).

PercuNav може застосовуватися для післяопераційного моніторингу в онкології або при виконанні таких інвазивних процедур, як біопсія і радіочастотна абляція (Мірча). Таким чином підвищується точність виконання процедури за рахунок постійної візуалізації новоутворення. Методика знижує не тільки ризик рецидиву, але і травматизацію оточуючих тканин. В діагностиці злоякісних новоутворень ПЗ особливе місце займає систематична біопсія, під час проведення якої часто може пошкоджуватися здорова тканина ПЗ. Fusion-технологія дозволяє проводити прицільну біопсію ПЗ тільки з тих ділянок, де за даними МРТ візуалізується змінена тканина. Такий підхід менш травматичний, сприяє зниженню ризику розвитку ускладнень після біопсії. Технологія суміщення мультимодальних зображень і автоматичної візуалізації голки викликає все більшу зацікавленість у онкологів, урологів.

Еластографія сдвиговой хвилеюЕластографія зсувної хвилі. Завдяки новим розробкам відкриваються великі перспективи в ультразвукової еластографії печінки і поверхневих органів. Метод еластографії, що дозволяє оцінити пружні властивості тканин за допомогою ультразвукового дослідження, останнім часом набуває все більшого значення в онкологічній практиці: метод успішно застосовується при новоутвореннях МЗ, щитовидної залози (ЩЗ), при метастатичних ураженнях периферичних лімфатичних вузлів, а також при підозрі на наявність раку ПЗ. Різні види соноеластографіі дозволяють проводити дослідження в залежності від поставленої клініцистом мети.

У преміальній УЗ-системі EPIQ Elite представлені обидві методики еластографії – компресійна і зсувної хвилі – працюють на високочастотних монокристалічних лінійних датчиках. Компресійна еластографія необхідна для якісної оцінки жорсткості тканин на основі колірних зображень, одержуваних шляхом порівняння різних ділянок тканини з еталоном. Дана технологія використовується для діагностики новоутворень, розташованих поверхнево, на глибині 3-4 см. Еластографія зсувної хвилі допомагає в оцінці дифузних змін внутрішніх органів при хронічних захворюваннях, а також у плануванні прицільної біопсії вогнищевих змін. Еластографія зсувної хвилі здатна замінити транзієнтну еластографію і навіть пункцію печінки при оцінці ступеня фіброзу, дозволяє проводити дослідження на огрядних пацієнтів або при наявності асциту. Онкологічні центри країн-сусідів України, починають активно використовувати метод еластографії зсувної хвилі в щоденній клінічній практиці.

Інноваційні рішення Philips для судинних дослідженьІнноваційні рішення Philips для судинних досліджень. У раніше опублікованих дослідженнях колег із заходу вже була продемонстрована відтворюваність результатів 3D-візуалізації аневризми черевного відділу аорти в порівнянні з 2D-зображенням, а також можливості програмного забезпечення Philips AAA (Abdominal Aortic Aneurism) по виявленню і кількісній оцінці аневризми черевного відділу аорти.

Опція ААА може бути інтегрована в нову систему EPIQ Elite для динамічного спостереження за пацієнтами з даною патологією. У міжнародній практиці успішний досвід застосування системи був представлений Шульгиной Людмилою Едуардівною, порфесором, д.м.н., завідуючої та лікарем відділенням функціональної діагностики клінічної лікарні. Лікар продемонструвала, що ультразвуковий аналіз 3D при аневризмі черевного відділу аорти значно підвищує точність діагностики в доопераційному періоді і полегшує тривалий моніторинг пацієнтів після проведення ендоваскулярного лікування.

Новий режим енергетичного картування (MicroFlowImaging) необхідний для візуалізації низькошвидкісних потоків, що перспективно для оцінки кровотоку периферичних судин у пацієнтів із захворюваннями артерій нижніх кінцівок або кровопостачання ниркового трансплантата. Технологія Live xPlane дозволяє в реальному часі досліджувати судини відразу в двох зрізах – поздовжньому і поперечному, як в сірошкальному В-режимі, так і в режимах кольорового допплерівського і енергетичного картування. Як зазначає лікар, нові технології розширюють можливості лікаря, який отримує більше діагностичної інформації про пацієнта за менший час.

Акушерство та гінекологіяАкушерство та гінекологія. Ультразвукова діагностика є незамінним методом в акушерстві та гінекології, особливо в контексті підвищення якості пренатального скринінгу. Високотехнологічна діагностика дозволяє виявити вади розвитку плода на ранніх термінах для своєчасного вибору оптимальної тактики ведення вагітності. Високочастотні монокристалічні датчики, в тому числі лінійний датчик eL18-4 і об’ємний датчик V9-2, з ультразвукової системи EPIQ Elite дають можливість детально візуалізувати анатомічні структури плода навіть в I триместрі.

Об’ємні дослідження для отримання 3D-зображень можна проводити з I триместру вагітності, наприклад, для виключення грубих аномалій розвитку структур головного мозку. Більш важливе значення 3D-дослідження має для виявлення вад у II триместрі (2 скринінг на 18-20 тижнях вагітності), коли необхідно прийняти рішення про пролонгацію або переривання вагітності – в цьому періоді особливо добре візуалізуються структури серця з подальшим відтворенням серцевих циклів, що дозволяє діагностувати аномалії будови і розташування практично всіх структур серця і магістральних судин.

У режимі енергетичного картування можливо оцінити судини з низькою швидкістю кровотоку, в тому числі a. pericallosa, для виключення їх аномалій розвитку, а також аплазії і агенезії мозолистого тіла. За допомогою об’ємних датчиків в режимі допплерівського сканування проводять 3D-моделювання судин для виявлення істинного вузла пуповини, що служить показанням до проведення розродження шляхом кесаревого розтину. Використання EPIQ Elite і монокристальних датчиків дозволяє в більшості випадків візуалізувати структури плода трансабдомінально, виключаючи застосування внутрішньопорожнинного датчика, що відповідно доставляє менше дискомфорту вагітній жінці і скорочує час дослідження. Це має велике значення в скринінгу при загрозах переривання вагітності.

Особливу увагу представляє використання об’ємного датчика в репродуктології для вивчення кровотоку матки з подальшим прогнозуванням імплантації ембріона під час проведення ЕКЗ. У гінекології застосовується вагінальний датчик, який дозволяє візуалізувати порожнину матки, виключити патології ендометрія і аномалії розвитку, а також визначити положення внутрішньоматкової спіралі і уточнити локалізацію патологічних новоутворень.

1 https://doi.org/10.1016/j.jvs.2019.03.066 
https://doi.org/10.1016/j.jvs.2021.02.031

Оригінал статті можна прочитати тут.